Krajowa Rada Sądownictwa - strona 3

Zasada niezależności sędziów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

, jednak nie ma on charakteru decydującego mianuje Prezydent (m.in. po zasięgnięciu opinii MS), ale na wniosek Krajowej Rady...

Zaopatrzenie społeczne sędziów i prokuratorów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

jest zabezpieczeniem przed ryzykiem niezdolności do pracy i następuje w drodze decyzji Krajowej Rady Sądownictwa...

Senat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

i tak jak sejm ma prawo do wyboru w krajowej radzie sądownictwa i w KRRiT. Struktura organizacyjna. Podobna...

Sądowy wymiar sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

sądów powszechnych mianuje Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sądami kierują prezesi...

Wymiar sprawiedliwości w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

Najwyższym Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa Ustawa o Trybunale Stanu z 26 marca...

Samorząd sędziowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1813

realizuj określone zadania  1)  przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów...

Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

, które dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, przedkłada Krajowej Radzie Sądownictwa...

Obsadzanie stanowisk sędziowskich

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

zgromadzenia ogólnego sędziów przedstawienie kandydatury Ministrowi Sprawiedliwości Krajowa Rada Sądownictwa...