Krajowa Rada Narodowa - strona 8

Do wykładów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15...

Administracja nauka

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Andrzej Nowak
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2247

Krajowej Rady Narodowej 31 grudnia 1944 - 4 lutego 1947. Przed wojną był tajnym funkcjonariuszem NKWD...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ryszard Bania
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732

: Później powstały: Krajowa Rada Narodowa, PKWN (po wkroczeniu Armii Czerwonej), sojusz lewicowy. 22 VII...

Administracja - streszczenie wykładów

 • Administracja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2506

ma 25 stron. Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: zasada resortowości w administracji, zasada centralizacji i decentralizacji w administracji, zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji, zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji, zasada kolegialności i jednoosobowego ...

Polski system polityczny 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Hess
 • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

elektorat PPR do 1947r. - minimalne poparcie powst. Krajowa Rada Narodowa powstają struktury...