Kooptacja - strona 3

Wykład - Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

się konieczność kooptacji posłów z Bułgarii i Rumunii. Zgodnie z nowym statutem posła do Parlamentu Europejskiego...

Wykład - Zarządzanie zmianą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 644

- manipulacja i kooptacja - zdarza się, że kierownicy w ukryty sposób przeciągają poszczególne osoby lub grupy...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

do niego na zasadzie kooptacji, a nie formalnych reguł; kryterium kooptacji opierało się na pozycji społecznej...

Organy państwa w okresie KRN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1302

), niezrzeszeni 26. Uzupełniała swój skład w drodze kooptacji. Organami KRN w terenie były wojewódzkie, powiatowe...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

- obecnie rzadko spotykane organy powstałe w wyniku kooptacji - skład organ powołany w drodze wyboru...

Wykład - zmiany w organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 994

podmiotowości, umożliwiają tworzenie nowej kultury organizacyjnej; kooptacja jest to metoda polegająca...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartłomiej Secler
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3836

turze wyborów na burmistrza, wójta uzyska taka sama liczbę głosów) Nominacji Dziedziczenia Kooptacji...

Rola i historia elit politycznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4018

, a nie na kooptacji i innych niedemokratycznych zasadach. Państwo demokratyczne powinno domagać się od elit jawności...