Wykład - Reżim polityczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Reżim polityczny - strona 1 Wykład - Reżim polityczny - strona 2

Fragment notatki:

Reżim polityczny
Reżim polityczny to ogół metod, jakimi posługuje się aparat państwowy w stosunkach z ludnością, a także zasady, jakimi kieruje się on w tych stosunkach. Innymi słowy, to styl rządzenia określający faktyczne stosunki pomiędzy strukturami organizacyjnymi państwa a ludnością, to sposób sprawowania władzy i egzekwowania posłuszeństwa wobec sprawujących ją organów. Ze względu na różnice istniejące w faktycznym sposobie sprawowania władzy w państwie wyróżniamy reżimy demokratyczne i reżimy autorytarne.
Reżim demokratyczny to taki reżim, w którym obywatele mają istotny wpływ na funkcjonowanie państwa, jego politykę i kierunki działania organów państwowych. Opiera się więc na aktywnym udziale obywateli w życiu państwa. Odmianą reżimu demokratycznego jest reżim liberalny, w którym władza ogranicza swój zakres działania do spraw niezbędnych.
Reżim autorytarny to taki reżim, w którym skład osobowy, struktura i cele działania aparatu państwowego wyłączone są spod wpływu ogółu obywateli. Organy sprawujące władzę uznają się za nadrzędne wobec obywateli. Reżimy autokratyczne mogą przybierać postać reżimów policyjnych (wszechobecna policja, bezkarne naruszanie praw i wolności) lub militarnych (kluczowe stanowiska w państwie obsadzone są przez wojskowych, armia głęboko ingeruje w życie społeczne i kulturalne i ekonomiczne kraju.
Autorytaryzm - system rządów, w których władza sprawowana jest przez armię, aparat biurokratyczny lub partię polityczną, zwykle po dokonaniu zamachu stanu. Rząd nie jest oparty na większości parlamentarnej i nie podlega kontroli społecznej, chociaż mogą w nim występować elementy demokracji (np. samorząd)
Szczególną formą reżimu autorytarnego jest reżim totalitarny, w którym organy państwa zmierzają do całkowitej kontroli całości życia obywateli, nie tylko stosunków między ludźmi, ale nawet ich poglądów, narzucanie oficjalnej ideologii poprzez stosowanie różnych form przymusu, nie wyłączając terroru. Odmianą reżimu totalitarnego jest reżim faszystowski i reżim dyktatury proletariatu. Reżim totalitarny może przyjąć także postać dyktatury, kiedy władzę w państwie zdobytą w sposób nielegalny (przemocą lub podstępem) obejmuje jednostka lub nieliczna grupa. Dyktatura jest reżimem dość nietrwałym, kończy się najczęściej wraz z upadkiem lub śmiercią dyktatora.
Zmiana formy państwa
Formy państw, ustroje państwowe nie mają charakteru niezmiennego. Zmiana formy państwa, zmiana ustroju następuje w wyniku różnych procesów politycznych, a mianowicie na skutek:
rewolucji
reform


(…)

… głosów)
większość względna - istnieją co najmniej trzy możliwości wyboru w głosowaniu i możliwy jest taki rozrzut głosów, że żadna z tych opcji może nie uzyskać nawet zwykłej większości;
większość bezwzględna - za przyjęciem uchwały oddana została liczba głosów co najmniej o jeden głos większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów. Podział organów w zależności od terytorialnego zakresu kompetencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz