Konwencje genewskie - strona 3

Prawo zwyczajowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

podczas konfliktów zbrojnych, - stanowi uzupełnienie postanowień czterech konwencji genewskich z 1949 roku. b...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2408

między państwami-stronami konwencji genewskich. Użycie siły - przypadki, w których ma miejsce starcie się sił...

Międzynarodowe prawo wojenne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

ludobójstwa” - masowa, świadoma zbrodnia na ludności cywilnej. 1949 rok - cztery konwencje genewskie...

Wykład - Międzynarodowe sądy karne ad hoc

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 539

genewskich. Ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, naruszenia art. 3 konwencji genewskich oraz II...

Polski kodeks handlowy 1934

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

handlowym oparte na konwencji genewskiej z 1930 POLSKI KODEKS HANDLOWY 1934 1936 prawo wekslowe i czekowe...