Konwencja wiedeńska sąd właściwy - strona 20

Plea bargining i Fair trail

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Karol Dobrzeniecki
  • Wykładnia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

standardy (sprawiedliwy, jawny, bez uzasadnionej zwłoki, przez właściwy, niezależny sąd) Największą wagę...

Proces Karny, zarys systemu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie karne
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3094

czynności postępowania apelacyjnego 530 9.4.5. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji...

Konwencja wiedeńska o misjach specjalnych - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

i immunitetów dyplomatycznych przyjęła Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, która została otwarta...