Konwencja wiedeńska 1963 - strona 10

Ludzkość i humanizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

jest sukcesja/następowanie po sobie, np. w przypadku cesji terytorialnej: Konwencja Wiedeńska o następowaniu...

Umowa i kontrakt - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Transakcje handlu zagranicznego
 • Zawieranie umów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

towarów w handlu zagranicznym są regulowane przez postanowienia Konwencji Wiedeńskiej - konwencja...

Akty sensu largo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

zawatym z panswt 2 sierpa 90 r. Do których stosuje się postanowienia konwencji wiedeńskiej. B...

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

(po kolejnych 10 latach) # Ta konwencja nie wyczerpuje całego PM 23.03.1986 - podczas konf wiedeńskiej przyjęto...

Wykład - rozbrojenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

i określenie maksymalnej liczebności sił zbrojnych. W l.1957-1963 Rokowania doprowadziły do podpisania w 1963...