Podstawy prawa międzynarodowego publicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa międzynarodowego publicznego - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: podział prawa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe, umowy międzynarodowe, państwo archipelagowe.

Podstawy prawa międzynarodowego publicznego
Na egzamin z kartą, indeksem.
Test jednokrotnego wyboru na ostatnich zajęciach- krzyżyk w miejscu prawidłowej odpowiedzi. 25 pytań i 20 minut.
Literatura:
-karta narodów zjednoczonych- uporządkowała świat po II wojnie światowej
-statut międzynarodowego trybunału sprawiedliwości - w jaki sposób pokojowo państwa mogą rozwiązywać spory między sobą
-konwencja wiedeńska o prawie traktatów - pierwszy dokument określający jak powstaje umowa i kiedy kończy się jej byt.
Prawo międzynarodowe prywatne reguluje stosunki między osobami prywatnymi różnych państw.
Prawo międzynarodowe publiczne reguluje stosunki między podmiotami tego prawa czyli państwami, organizacjami międzynarodowymi, między rządami i Watykanem. Początkowo nazywało się prawem międzynarodowym wojny i pokoju. Prawo do wojny było jednym z podstawowych praw państwa.
Etapy rozwoju prawa międzynarodowego:
-1648 - pokój westfalski
-wojny napoleońskie
-kongres wiedeński
A: źródła prawa
-zwyczaj
-umowa
-ogólne zasady prawa międzynarodowego publicznego
B: podmioty
-państwo (ludność, terytorium, władza)
-organizacje międzynarodowe (ONZ)
-Watykan
C: pokojowe rozstrzyganie sporów
D: przestrzeganie Praw Człowieka
E: odpowiedzialność państwa
F: odpowiedzialność jednostki
G: egzekucja prawa, użycie siły
H: wojna
Prawo międzynarodowe dzielimy na:
-miękkie prawo międzynarodowe (jest niemożliwe do egzekucji - komunikaty, oświadczenia, deklaracje, intencje)
-twarde prawo międzynarodowe (można wyegzekwować - umowy międzynarodowe)
Bardzo często najpierw jest miękkie prawo międzynarodowe a na gruncie tego powstaje twarde prawo.
Źródła prawa (nigdzie nie jest to wyliczone ale możemy to określić poprzez interpretację różnych przepisów.
Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (quasi wyliczenie źródeł prawa)1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które będą mu przekazane, będzie stosował:
a) konwencje międzynarodowe, bądź ogólne, bądź specjalne, ustalające reguły, wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące;
b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód istnienia powszechnej praktyki, przyjętej jako prawo;
c) zasady ogólne prawa, uznane przez narody cywilizowane;
d) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 59, wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa publicznego różnych narodów, jako środek pomocniczy do stwierdzania przepisów prawnych. 2. Postanowienie niniejsze nie stanowi przeszkody, aby Trybunał mógł orzekać ex aequo et bono, o ile strony na to zgadzają się.

(…)

… załączników. Jednak to co się dowiemy stanowi zaledwie spis treści.
Ważne
Rysunek
Opis: Mamy jakieś wybrzeże, delty rzek, jakieś zatoki, są wyspy, wierze wiertnicze. Jest też przypływ i odpływ, który może odkrywać do kilku kilometrów dna morskiego. Powstaje problem, z którego miejsca mierzymy morze terytorialne? Gdzie jest ta wyimaginowana kreska, o której mówi się, że jest to linia podstawowa.
Linia…
… od niepamiętnych czasów włada (tak ja ze zwyczajem) korzysta z akwenów gospodarczych i innych.
Udokumentowanie historyczności jest bardzo trudne. Przykład: z początku lat 80 tych. Kadafi ogłosił zatokę Libijską zatoką historyczną, od tego momentu doszło do konfliktu zbrojnego.
Od tak wyznaczonej linii podstawowej państwo nadbrzeżne może wyznaczyć sobie swoje morze terytorialne do 12 mil morskich, pas przyległy…
… nam z oczu.
Państwo archipelagowe- wytycza linię podstawową tak jak chce. Pod warunkiem, że stosunek zachodzący pomiędzy powierzchnią wysp a powierzchnią wody zatoczoną linię podstawową ma się mieć tak jak : 1:9 (czyli 1 część terytorium, 9 części wody).
Pod warunkiem, że jeżeli na morzu terytorialnym państwa archipelagowego albo na morzu przyległym wypadają jakieś szlaki przepływów i jeżeli morze…
… zgodziły by się go podpisać. Był to strzał w dziesiątkę. w 1951 roku w Rzymie dochodzi do podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wraz z tą konwencją powołany zostaje Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu jako organ ponadnarodowy do którego każdy obywatel może się zwrócić jeżeli jego prawa są łamane. Taka skarga jest zawarowana pewnymi wymogami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz