Konstytucja wolności - strona 2

Świat w poszukiwaniu nowej drogi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Świat w poszukiwaniu nowej drogi 4. Odrodzenie klasycznego liberalizmu Konstytucja wolności...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2051

. Wprowadzenie stanu wojennego oznacza możliwość ograniczania zagwarantowanych Konstytucją wolności i praw...

STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4452

regulowane w konstytucji: wolność osobista, słowa, prasy. Prawa i wolność obywatela tworzą jednolity zbiór...

Sposób legitymowania zasad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

ochrony konstytucji, wolności i prawa jednostki, charakteryzują system prawa oraz identyfikują ustrój...

Prawa i wolności obywatelskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

„do” (swoboda wyboru) Wolności i prawa obywatelskie zawarte w konstytucji: (…) Wolności polityczne: wolność...

Wykład - definicja liberalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

Konstytucja wolności, Warszawa 1987 (wyd. poza cenzurą); J. LEWANDOWSKI Neoliberałowie wobec współczesności...

Partia polityczna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

pluralizmu politycznego: - art. 11 Konstytucji - wolność tworzenia i działania partii politycznych. Problem...

Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4025

zagwarantowaniu wolności w sprawach religijnych i światopoglądowych. Obowiązująca Konstytucja wolność sumienia...