Konstytucja 3 maja - strona 8

Unie polsko-litewskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

. Odrębność Polski i Litwy zniosła dopiero Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Unia w Krewie (1385) W dniu 14...

Prawo konstytucyjne - wykład 19

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 770

do Konstytucji 3 maja Przykładowe zasady naczelne konstytucji marcowej: Zasada ciągłości narodowo-państwowej...

Straż praw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

STRAŻ PRAW (+ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCYJNA I POLITYCZNA) 1. Konstytucja 3 maja stworzyła nowy...

Garlicki - kultura polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

po raz pierwszy terminu tego użył Józef Siemiński w odczycie „Konstytucja 3 Maja jako wyraz polskiej...

Rada Najwyższa Narodowa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

). Inni zaś opowiadali się za przywróceniem ustroju wprowadzonego przez Konstytucję 3 maja, część zaś...

Historia państwa i prawa polskiego - insurekcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

nie nawiązywał do konstytucji 3 maja ani do reform sejmu czteroletniego co było przejawem krytycznego podejścia...

Księstwo warszawskie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4592

poddaństwa Stopniowe nadawanie ziemi chłopom Ograniczenie wpływów magnaterii Umiarkowani konstytucja 3 maja...

Absolutyzm oświecony-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

stanisławowskich (1764-1795); rozbiory (1772,1793,1795); Sejm Czteroletni i konstytucja 3 maja 1791 r; 1794 r...