Konstrukt - strona 27

Struktura Społeczna

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Tatiana Majcherkiewicz
 • Makrosocjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

: Struktura to nie proste odzwierciedlenie faktów lecz pewien konstrukt tworzony przez badacza, a dotyczący...

System działania - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

, który istnieje realnie, jest bytem obiektywnym; lub system jako koncept badawczy, jako konstrukt. (?) O wartości...

Metodologia psychologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

inteligencji). Indicatum ma tu charakter z założenia nieobserwowalny. Jest konstruktem teoretycznym, pojęciem...

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

inteligencji). Indicatum ma tu charakter z założenia nieobserwowalny. Jest konstruktem teoretycznym, pojęciem...

Wzorce osobowości typ C, D

 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2086

). Podobieństwa i różnice między osobowością typu D a innymi typami Konstrukt typu D oparty jest na względnie...

Notatki z wykładów pdf.

 • dr Antoni Wontorczyk
 • Psychologia różnic indywidualnych
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2898

jest etykietą dla określonych stałych różnic indywidualnych w zachowaniu, jako konstrukt osobowości...