Konceptualizacja metodologia - strona 6

Max Weber - prezentacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia miasta
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2177

kapitalizmu (1904-1905), Ekonomia i społeczeństwo (1922). Był autorem licznych esejów z metodologii badań...

Ankieter - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

jest metodologia. Metodologia nauka o metodach i sposobach postępowania badawczego. Metodologia badań...

Podstawy Pedagogiki Pracy - wykład

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Ryszard Gerlach
 • Podstawy pedagogiki pracy
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 5481

w zakres innych nauk, terminologia, metodologia (metody, techniki, narzędzia badań, procedury badawcze...

Diagnostyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Barbara Ostafińska-Molik
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4634

się w życiu. Wykład 3 METODOLOGIA DIAGNOZY - zespół uzasadnionych sposobów postępowania, który jest wycinkiem...

Wizualna tendecja kodowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

twórców metodologii teorii ugruntowanej w czasie kodowania danych jakościowych mamy niejednokrotnie...

Pojęcia: modele teoretyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

mechanicznego przy nierelatywistycznej charakterystyce tego układu - konceptualizacja na gruncie...

Teoria polityki - wykład

 • prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer
 • Teoria polityki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1624

do zakresu metanaukowej dyscypliny jaką jest ogólna metodologia nauki, zwana też metodologią sensu largo...