Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - strona 12

System bankowy i polityka monetarna

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Energetyki, Urząd Zamówień Publicznych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Rządowe Centrum Studiów...

Polska Droga do kapitalizmu - Bezrobocie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Jan Bober
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3297

: przedstawić bilanse, sporządzić prospekty emisyjne, poddać je nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd...

Rynki i Instytucje Finasowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek finansowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3500

może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd...

Wykład - teoria decyzji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

aparatu państwowego (parlament, Rada Ministrów, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). Zalety: Wady...

Ekonomika i organizacja ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

mogą być tylko akcjami imiennymi. W momencie gdy decyzja Komisji Papierów wartościowych i giełdy akcje takiego ZU zostają...

Historia banku PKO - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

i głęboka restrukturyzacja organizacyjna i technologiczna. W maju 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych...