Działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. - praca na zaliczenie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. - praca na zaliczenie. - strona 1 Działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. - praca na zaliczenie. - strona 2 Działalność Banku Ochrony Środowiska S.A. - praca na zaliczenie. - strona 3

Fragment notatki:

DZIAŁALNOŚĆ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1. Ogólne informacje o Banku Ochrony Środowiska S.A. Misją Banku Ochrony Środowiska S.A. jest świadczenie kompleksowych usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz umacnianie w tym obszarze swojej pozycji lidera działając jako uniwersalny bank komercyjny. Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczął działalność 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Ale to nie jedyny obszar jego działalności. BOŚ S.A. jest bankiem uniwersalnym, komercyjnym. Należy do pierwszej piętnastki największych banków działających w kraju. Od 1996 roku jest spółką publiczną, a od lutego 1997 roku jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W ramach utworzonej przez Bank grupy kapitałowej funkcjonują między innymi: Dom Maklerski BOŚ S.A.  i Towarzystwo Finansowe BOŚ sp. z o.o. Głównymi akcjonariuszami Banku są Skandinaviska Enskilda Banken - drugi co do wielkości bank w Szwecji (47,04 proc. akcji) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (44,36 proc. akcji). Właścicielami pozostałych procent akcji są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz indywidualni akcjonariusze. BOŚ oferuje szeroką gamę produktów bankowych swoim Klientom: korporacyjnym, detalicznym i jednostkom samorządowym. Oprócz usług standardowych proponuje lokaty okazjonalne, atrakcyjnie oprocentowane, jak obecnie lokata z wilkiem (były również lokaty m.in. z susłem, rybołowem, jeżem). Pochodzące z nich odpisy przeznaczane są na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt. Bank proponuje również kredyty hipoteczne, mieszkaniowe oraz szczególnie ekonomiczne konto osobiste w pakiecie EKOKONTO. Pakiet obejmuje m.in. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOKONTO, rachunek oszczędnościowy dla osoby małoletniej - Ekokonto H20, korzystnie oprocentowane, kartę Maestro z możliwością dokonywania wypłat bez prowizji w ponad sześciu tysiącach miejsc na terenie kraju, w dowolnym bankomacie. Dla mikroprzedsiębiorstw Bank oferuje m.in. pakiet JANTAR, a dla największych klientów korporacyjnych - usługę Cash Management, zapewniającą efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi. BOŚ S.A. prowadzi również kompleksową bankową obsługę budżetów jednostek samorządowych, w tym województw, powiatów oraz gmin. W 2002 roku zorganizował także niepubliczne emisje obligacji komunalnych. Wprowadził dwa nowe produkty dla samorządów: lokatę samorządową i wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Banku na lata 2003-2005 BOŚ zamierza utrzymać pozycję lidera w finansowaniu zadań proekologicznych. Współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.

(…)


850 88 06
Departament Sieci i Organizacji
850 88 22
Departament Rachunkowości
850 89 00
Departament Administracji
850 89 68
Lista banków, w których BOŚ S.A. posiada rachunki NOSTRO
EUR Dresdner Bank AG, Frankfurt nad Menem SEB AG, Frankfurt nad Menem American Express Bank GmbH, Frankfurt nad Menem Fortis Bank, Bruksela BNP Paribas, Paryż Bank Polska Kasa Opieki S.A., Warszawa Bank Austria…
… ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi. BOŚ udziela kredyty pomostowe i uzupełniające przeznaczone na inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków programu unijnych ( SAPARD). Klienci BOŚ obsługiwani są w 66 jednostkach na terenie kraju (oddziałach, oddziałach operacyjnych i punktach…
agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców obejmujące tworzenie i rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjno-sportowej i kulturowej. Środki na udzielane kredyty pochodzą z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - CounterpFund". 6 listopada został powołany na stanowisko Wiceprezesa - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu Pan Piotr Wiesiołek, który po odwołaniu Pana Jarosława…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz