Wkład Banku w ochronę środowiska - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wkład Banku w ochronę środowiska - omówienie. - strona 1 Wkład Banku w ochronę środowiska - omówienie. - strona 2 Wkład Banku w ochronę środowiska - omówienie. - strona 3

Fragment notatki:

Wkład Banku w ochronę środowiska Obok bieżącego monitorowania kredytów proekologicznych od strony finansowej, specjaliści banku badają także uzyskany w wyniku inwestycji efekt ekologiczny. Pozwala to oszacować łączne korzyści, jakie odniosło środowisko naturalne w Polsce dzięki inwestycjom realizowanym przy współudziale banku.
Pozytywne doświadczenie BOŚ S.A. w sferze finansowego wspierania przedsięwzięć proekologicznych, a także wysoki poziom zatrudnionej w Banku kadry, w tym zwłaszcza doświadczonych ekologów, zostały zauważone i docenione przez międzynarodowe instytucje finansowe. W rezultacie, BOŚ S.A. współpracuje od kilku lat z Bankiem Światowym administrując grantem pod nazwą GEF (Global Environment Fund), przeznaczonym na dofinansowanie inwestycji w zakresie konwersji ogrzewania węglowego na gazowe w małych i średnich ciepłowniach miejskich, który z fazy projektowej przeszedł od końca 1997r. do fazy realizacji.
Akcje BOŚ S.A., jako jedynego z obszaru Europy środkowowschodniej, zostały włączone do indeksu emitentów ekologicznych NAX (Natur-Aktien-Index) oraz wzorcowego portfela akcji ekologicznych.
Efekty ekologiczne zadań kredytowanych przez BOŚ S.A. w latach 1991-2002
Okres
Redukcja emisji
Przepustowość
oczyszczalni
ścieków (m 3 /d)
Długość sieci
kanalizacyjnej
(km)
Pojemność
składowisk
(tys. m 3 )
Pył (Mg/a)
SO 2 (Mg/a)
NO X (mg/a)
1
2
3
4
5
6
7
1991-1993
14000
4600
-
432000
189
561
1994
25000
10000
78
211211
102
592
1995
10360
3200
5500
258613
347
2400
1996
17980
165217
5890
150631
796
1604
1997
27210
132521
6571
287309
627
3233
1998
10314
35922
1769
311619
434
2140
1999
10491
37880
1140
294134
394
1014
2000
4486
4240
294
148026
624
880
2001
1394
419
120
221014
369
1452
2002
3263
24188
552
75349
349
240 Razem 124490 418187 21914 2389907

(…)

… A, 01-842 Warszawa)
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:
rolnicy i członkowie ich rodzin, inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki handlowe (o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną, gminy i związki międzygminne
O kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani spółdzielcze
Przedmiot kredytowania:
nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys mieszkańców, w zakresie:
bazy noclegowej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji budynków mieszkalnych, budynków towarzyszących i gospodarskich (stodoły, stajnie itp.) na agroturystyczną bazę noclegową dla turystów (pokoje gościnne, kwatery grupowe, domki rekreacyjne, pensjonaty, mieszkania wakacyjne itp.), w tym budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach przewidzianych do użytkowania jako agroturystyczna baza noclegowa: bazy gastronomicznej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów…
… i adaptacji obiektów stanowiących lokalną atrakcję turystyczną, związanych z bezpośrednim świadczeniem usług rekreacyjno-sportowych i kulturowych dla turystów (m.in.: zakładanie pól biwakowych i kempingów, budowa i modernizacja wypożyczalni sprzętu turystycznego, kąpielisk, przystani kajakowych i żeglarskich, wyciągów narciarskich, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, stałych parków rekreacyjno-rozrywkowych…
… numeru NIP, statystyczne sprawozdania finansowe (bilans) wg wymogów GUS, o ile przedsiębiorca jest zobowiązany do ich sporządzania, opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy, dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu, deklaracja podatkowa potwierdzona przez urząd skarbowy i zaświadczenie o nie zaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz