Kominform

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Arkadiusz Czwołek
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

gospodarczej z 1947 roku Co to jest Kominform? Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych...

Sowietyzacja, blok wschodni

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia społeczna Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3066

z propagandowymi hasłami -Kominform odpowiedzialny za propagandę -Socrealizm: dzieło sztuki powinno posiadać realną...