Koenzym A budowa - strona 4

Enzymy - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1540

ENZYMY Swoiste biokatalizatory o budowie białkowej, które obniżają energię aktywacji substratu...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

cząsteczka cytrynianu oraz odtwarzany jest koenzym A. Cytrynian przekształcany jest do izocytrynianu...

NAD - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1183

NAD - wzór, znaczenie i reakcje z jego udziałem Koenzym przenoszący atomy wodoru w procesie...

Witaminy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3703

, witamina B2 Witamina B2 rozpuszczalna w wodzie, jest koenzymem wielu enzymów flawonowych dehydrogenaz...

Specyficzność działania enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3759

przemianie w cząsteczki produktu. Wraz z koenzymem (bądź grupą prostetyczną) stanowi - kompletny, gotowy...

Drożdże- zastosowanie, reakcje

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski
 • Biotransformacje mikrobiologiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

, koenzymy (do redox) Redukcja związków karbonylowych: OTRZYMANIE CHIRALNYCH ALKOHOLI (substrat dla syntezy...

Referaw

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. UR dr inż. Grażyna Jaworska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1764

, w energię, prawidłowe działanie wielu enzymów (jako tak zwane koenzymy, czyli substancje pomagające enzymom...

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2436

WITAMINY KOENZYMY - drobno cząsteczkowe związki organiczne lub jony nieorganiczne których obecność...

Pirydoksyna - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Pirydoksyna (B6) Występuje w przyrodzie w postaci estrów fosforanowych. Jest koenzymem ok. 50...