Kodeks postępowania cywilnego - strona 8

Rola i znaczenie KRS-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2702

w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, osoby, które przez sąd...

Wykład o mediacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

etapie rozwoju w Polsce, są w ogóle potrzebne i czy powinny znaleźć się w Kodeksie postępowania cywilnego...

Struktura ustawy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

przepisami niniejszej części stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące...

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

postępowania cywilnego (k.p.c). Rozstrzyganie sporów, w szczególności przez sądy, nosi nazwę jury sdyl cji...

Wykład - Funkcje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

od nich odwołanie (poza przypadkami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego). Coraz większa popularność sądów...

Zamówienia publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1596

. - ustawa o finansach publicznych. - kodeks cywilny. - kodeks postępowania cywilnego. - inne akty prawne. 2...

Jak założyć gazetę

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

na nie zainteresowanego (art. 152 kodeksu postępowania cywilnego). Adres sądu i obszar jego właściwości najłatwiej poznać...

Elementy postepowania cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

) Jeżeli Kodeks postępowania cywilnego nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienia. Z reguły postanowienia...