Kodeks postępowania cywilnego

Wzór-Pełnomocnictwo procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

przez do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności określonych w art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

45. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie oddalenia wniosku o ustanowienie adwokata...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, tytułem egzekucyjnym nie jest: orzeczenie referendarza...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym od postanowień sądu...