Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie wymiaru sprawiedliwości - strona 1 Pojęcie wymiaru sprawiedliwości - strona 2 Pojęcie wymiaru sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonaw- czej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych.
W życiu społeczeństwa nieuchronnie dochodzi do sporów. Są on

(…)

postępowania cywilnego (k.p.c).
Rozstrzyganie sporów, w szczególności przez sądy, nosi nazwę jury sdyl cji lub działalności jurysdykcyjnej.
Obok organów państwowych w wymiarze sprawiedliwości uczestnic; także sądy polubowne, a także - w innym charakterze - adwokaci, radców prawni i in. Dla uproszczenia będziemy wszystkie te organy i instytuc
zaliczali do organów wymiaru sprawiedliwości i omawiali łącznie. S…
… lub uniewinniającym, niekiedy umorzeniem postępowe nia. Przestępstwa o mniejszej społecznej szkodliwości ścigane są z tzv oskarżenia prywatnego: oskarżycielem nie jest wówczas prokurator ani inn oskarżyciel publiczny, lecz osoba pokrzywdzona przestępstwem (oskarżycii prywatny).
Sprawa cywilna dotyczy z reguły dóbr majątkowych, często też pra rodzinnych, pracowniczych i in. Najczęściej występuje w postaci sporu miedz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz