Koło zębate - strona 18

Wykład (6) - Rubid

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1603

(niższa) linia styku linia styku Rys. 7. Para kinematyczna kl. 4 (wyższa), (para krzywek lub kół zębatych...

Aluminium i miedź - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

na ścieranie. Znalazły zastosowanie na panewki łożysk ślizgowych, koła zębate, gniazda zaworowe, a także śruby...

Stopy aluminium - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

na ścieranie. Znalazły zastosowanie na panewki łożysk ślizgowych, koła zębate, gniazda zaworowe, a także śruby...

Kinematyka - Równanie toru punktu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wanda Jałowiecki
 • Mechanika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2632

, prędkość kątową pręta i prędkość końca B. Zadanie 5.3 Koło zębate o promieniu R jest uruchamiane korbą OA...

Materiałki exam imir

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1806

. Zastosowanie 50 % to nici, tkaniny, liny, włókna pozostałe to elementy konstrukcyjne, koła zębate, śruby...

Bazowanie przedmiotu

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Jerzy Haduch
 • Technologia maszyn energetycznych
Pobrań: 623
Wyświetleń: 5509

uzębień bazą obróbkową właściwą będzie powierzchnia otworu w piaście koła zębatego, która jednocześnie...

Napędy pneumatyczne

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2716

, która zazębiając się z kołem zębatym powoduje zmianę ruchu postępowego na obrotowy w prawo lub w lewo, w zależności...

Zarządzanie jakością Total Quality Management Projekt

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

Projekt obejmuje takie zagadnienia, jak: charakterystyka norm PN ISO 9001, jakości, zarządzanie, nazewnictwo wg ISO 8402, charakterystyka TQM, cykl życia wyrobu a jakość. Zarządzanie jakością na podstawie Z.M. „ BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. SPIS TREŚCI I. WSTĘP DO PROJEKTU II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA Charakte...