Kluczbork

Powiat kluczborski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

Charakterystyka obszaru. Zasięg terytorialny, uwarunkowania geograficzne, położenie, powierzchnia. Gminy Kluczbork...

Śląski w polityce Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

się oni koło góry Ślęży, Kluczborka, Namysłowa, Brzegu i Nysy) - od których powstała nazwa całej dzielnicy...

Bartnictwo - pojęcie bartnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

z Odry w Kluczborku (z ok. XI w). Pierwsze ustawy bartnicze znajdują się w Statutach Wiślickich. WŁASNY...

Struktury tektoniczne Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Machalnik
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

, amfibolity, zlepieńce Strefa Kulmowa- Kropice, Gogolin, Opole, Kluczbork, Ostrów Wielkopolski Wyżyny...

Opracowanie na temat bartnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

z Kluczbork (z około XI wieku). Po okresie nieskrępowanego korzystania przez całą ludność z płodów...

Opole referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Krajoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2989

) Gliwic przez Strzelce Opolskie niezelektryfikowane linie kolejowe do: Nysy i Kluczborka przez Jełowę (6,1...