Klasycyzm - strona 16

Roksolanki Szymon Zimorowic

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

patosu. „Roksolanki…” stają się utworem podejmującym polemiczny dialog z renesansowym klasycyzmem...

Julian Tuwim – Wybór wierszy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura współczesna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

Iwaszkiewicza stroniła na ogół od nowatorstwa, skłaniając się coraz wyraźniej ku klasycyzmowi. W twórczości...

Kanon

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia sztuki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2569

czasów stanisławowskich i klasycyzm w Polsce (galeria) Umiejętność rozpoznania: - Claude Nicolas Ledoux...

Historia sztuki w Polsce

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4319

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – X...