Kilometr kwadratowy - strona 4

Rozbiory Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Bogdan Trojak
 • Historia XX wieku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

miasta w obecnym roku wynosi 4,7 miliona ludzi, a jego powierzchnia to ponad 670 kilometrów kwadratowych...

Barcelona referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3710

mieszkańców (01-06-2006), a metropolia 3 161 081. Gęstość zaludnienia Barcelony to 15 779 osób na kilometr...

Opracowanie trasy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Strzelecki
 • Ćwiczenia terenowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

przekracza 10 kilometrów na kilometr kwadratowy. Dla porównania, przeciętna gęstość wąwozów w Polsce wynosi...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2485
Wyświetleń: 2912

w regionach słabo zaludnionych. Kryterium to 8 lub mniej osób na kilometr kwadratowy w regionie NUTS2. Pomoc...