Rozbiory Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozbiory Polski  - strona 1 Rozbiory Polski  - strona 2 Rozbiory Polski  - strona 3

Fragment notatki:

Rozbiory: Rozbiory Polski - okres w dziejach Polski od II poł. XVIII XVII wiek XVIII wiek XIX wiek Lata 1700-1709 Lata 1710-1719 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90....do początku XX XIX wiek XX wiek XXI wiek Lata 1900-1909 Lata 1910-1919 Lata 20. Lata 30. Lata 40. Lata 50. Lata 60. Lata 70. Lata 80. Lata 90.... wieku, w czasie którego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było stopniowo rozdzielane (na podstawie dyplomatycznych ustaleń, a bez wchodzenia w stan wojny z Polską) pomiędzy trzy lub dwa zaborcze państwa ościenne: Austrię , Prusy i Rosję , kiedy po ostatnim z trzech rozbiorów nastąpił 123-letni okres braku państwowości polskiej. Po 1918 r. na większości polskich terenów porozbiorowych powstały nowe państwa: odrodzona Polska Polska - państwo położone w środkowej części Europy nad Morzem Bałtyckim, należące do Unii Europejskiej oraz NATO. Graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją....a dodatkowo Litwa , Białoruś , Ukraina Ukraina (ukr. Україна) jest państwem położonym w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym, od wschodu zaś z Rosją. Ukraina uzyskała niepodległość w 1991 po rozpadzie ZSRR....oraz Wolne Miasto Gdańsk , skrawki terytorium ziem znalazły się w granicach Łotwy , Czechosłowacji i Rumunii . Rumunia - państwo położone we wschodniej Europie Południowej nad Morzem Czarnym. // ...a część ziem pozostała w granicach Niemiec oraz Rosji Radzieckiej ...(później - ZSRR ZSRR - skrót nazwy: Związek Socjalistycznych Republik - CCCP, alternatywnie: Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich - ZSRS, w skrócie Związek Radziecki lub Związek Sowiecki) - państwo komunistyczne w Europie wschodniej i północnej oraz północnej i środkowej Azji. Obejmowało obszar od Morza Bałtyckiego i Czarnego do Pacyfiku. Państwo to istniało od 30 grudnia 1922 do 8 grudnia 1991....)
1 rozbiór:
Trwająca przez cztery lata wojna domowa , związana z konfederacją barską , udział w niej wojsk rosyjskich i powstanie chłopskie na Ukrainie Ukraina (ukr. Україна) jest państwem położonym w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym, od wschodu zaś z Rosją. Ukraina uzyskała niepodległość w 1991 po rozpadzie ZSRR.... [click for more] , wydatnie osłabiły i zanarchizowały rządy w Rzeczypospolitej .
Właśnie pod pretekstem przeciwdziałania zgubnym skutkom tej anarchii, wszystkie trzy ościenne mocarstwa - Prusy ... [click for more] , Austria i Rosja , porozumiały się w sprawie częściowego rozbioru Rzeczypospolitej. Głównym wnioskodawcą rozbioru był król pruski

(…)

… Bałtyckiego, po obu stronach Odry między Wisłą na wschodzie i rzeką Reknicą na zachodzie.... [click for more]. Przy czym bezpośrednim, wygodnym, uzasadnieniem dokonania rozbioru stał się zamach i porwanie 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi. Podpisanie traktatów, dotyczących pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej nastąpiło…
… o długości 2285 km. Przepływa przez Białoruś, Rosję i Ukrainę. Najważniejsze miasta nad Dnieprem to Kijów i Smoleńsk.... [click for more] i Dźwiną (92 tys. km²), utrzymując poza tym swój protektorat nad resztą okrojonego kraju.
Polska z ogólnego obszaru 13300 mil kwadratowych straciła 3360 mil i 4,5 miliona ludności.
II rozbiór Polski
Wykorzystując kapitulację Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji…
… władzy królewskiej.
Nieprzewidziany przez konfederatów rozbiór Rzeczpospolitej skończył się pełną kompromitacją konfederacji targowickiej, także króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1793 r. odbył się w Grodnie sejm rozbiorowySejm Rozbiorowy - działający w latach 1773-75, powołany przez trzy ościenne mocarstwa zaborcze: Rosję, Prusy i Austrię, w celu zatwierdzenia I rozbioru Rzeczypospolitej. Sejm…
…).... [click for more] oraz siedlecki. Całość obszaru nazwano Nową Galicją, w odróżnieniu od ziem Starej Galicji, zabranych w 1772 roku. Cały zabór austriacki zamieszkiwało wówczas 3,8 miliona mieszkańców na obszarze 129 tys. km².
Następstwa
Król Stanisław August Poniatowski opuścił Warszawę i w asyście dragonów rosyjskich udał się do Grodna, pod opiekę i nadzór namiestnika rosyjskiego, po czym abdykował 25…
… w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie), był królem Prus w latach 1740 (1772)-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.... [click for more], który dążył do połączenia Księstwa Brandenburskiego z Prusami KsiążęcymiPrusy Wschodnie - część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX wieku Niemiec (do 1945 roku). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772…
…²). Ponadto w obręb Królestwa Hohenzollernów włączono tzw. Nowy Śląsk z Częstochową i Siewierzem. Na terenie zaboru pruskiego utworzono dwie prowincje: Prusy Południowe z departamentem warszawskim oraz Nowe Prusy Wschodnie obejmujące okręgi płocki i białostocki. Ostatecznie cały zabór pruski (powstały w wyniku trzech rozbiorów) obejmował 148 tys. km² oraz 2,7 milionów mieszkańców.
Austria w III zaborze…
…, rawskiego i mazowieckiego (58 tys. km²).
Carowa Rosji Katarzyna II mściła się w ten sposób za niewierność wasalnej Rzeczypospolitej, a obie monarchie rozbiorowe oczyszczały sobie przedpole do rozprawy z rewolucyjną Francją. Dodatkowo, w okrojonej już bardzo znacznie Rzeczpospolitej utrzymany został istniejący dotąd, bardzo dogodny dla Rosji i Prus, ustrój demokracji szlacheckiej przy słabej centralnej…
… miasta obejmują sporą część Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.... [click for more], krakowski, lubelskiLublin jest miastem wojewódzkim (województwo lubelskie) położonym na Wyżynie Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą - lewobrzeżnym dopływem Wieprza. Na terenie miasta do Bystrzycy wpadają dwie strugi: Czerniejówka i Czechówka. Obszar miasta Lublina wynosi 147,5 km2, a liczba ludności 361.400 (2001…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz