Kazimierz Twardowski - strona 2

Fenomenologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463

i matematykę. Następnie, za namową Kazimierza. Twardowskiego, przeniósł się do Getyngi, gdzie uczęszczał...

Zarys historii psychologii

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1617

psychicznymi i fizjologicznymi w dziedzinie uwagi, percepcji wzrokowej, uczuć. Kazimierz Twardowski - folozof...

Etyka według Kanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1785

pozytywistyczny charakter. Szkoła lwowsko-warszawska została założona we Lwowie przez Kazimierza Twardowskiego...

Filozofia - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kuźma
 • Administracja
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2926

, kooperatywy systemu sprawowania władzy Pojęcie prawdy - Polskie Towarzystwo Filozoficzne Kazimierz Twardowski...

Lwów referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Roman Nowacki
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2415

Uniwersytetu znacznie wzrósł dzięki pracom profesora Kazimierza Twardowskiego (1866-1938), jednego...

Krytycyzm - Kant

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1715

Twardowskiego. Postulowała odwoływanie się do faktów, oparcie się na doświadczeniu, przywiązywała jednak wielką...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2625

Kazimierz Twardowski – koncepcja aktów świadomości – świadomość jest dana w pewnych aktach. Akty świadomości...