Katolicka nauka społeczna - strona 6

Naród wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

i Fryderyk Engels. Teoria państwa w katolickiej nauce społecznej - według tej koncepcji państwo istnieje...

Etyka w biznesie (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

gospodarczego, WKA, Wrocław 1982 Majka J., Katolicka nauka społeczna, ODiSP, Warszawa 1988 Neuhaus R. J., Biznes...

Określenia etyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

do wytwarzania nowych dóbr (np. fabryka, rola, las). Katolicka nauka społeczna twierdzi, że każdy człowiek...

Nauki o przedsiębiorstwie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1827

oparty na katolickiej nauce społecznej. Jego charakterystyczne cechy: - personalizm - dostrzeganie...

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2457

- katolicka nauka społeczna postuluje powiązanie jednostki z odpowiedzialnością w płaszczyźnie wspólnotowej...

Teoria polityki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zbigniew Kantyka
 • Teoria polityki
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256

 i Fryderyk Engels. Teoria państwa w katolickiej nauce społecznej - według tej koncepcji państwo istnieje...

Katechetyka fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1806

są przeakcentowane lub pomijane(kat nauka społeczna + historia Kościoła); Praktyka katechetyczna ma często za mały...

Zasady prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

, jeśli państwo nie umie tego zrobić, to trzeba zmienił strukturę własności. Katolicka nauka społeczna - m. in...