Katalog zamknięty - strona 4

Artykuł 25. Konstytucji z 1997r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1260

, tworząc katalog zamknięty. Brakuje sformułowania domyślnie poszerzającego zbiór uprawnień jednostki...

Papiery wartościowe - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1323

się z poglądem, że istnieje katalog zamknięty w przypadku papierów na okaziciela i na zlecenie - istnieje zakaz...

Systemy źródeł prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2184

systemu źródeł prawa katalog zamknięty systemu źródeł prawa Mówiąc o systemie źródeł prawa będziemy...

Kompetencje RM i Prezesa RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

i kierowniczej; art. 146 ust. 4 - wymienia szereg zadań i kompetencji, które nie tworzą katalogu zamkniętego...

Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

przyjmowania porażek optymizm entuzjazm kreatywność zdolności przywódcze Nie jest to katalog zamknięty. Trudno...

Prawo pierwotne i wtórne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr M. Smusz-Kulesza
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1764

nie jest katalogiem zamkniętym, w świetle traktatu można przyjmować także inne akty - art. 110 prawa Europejskiego...

Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

z katalogiem zamkniętym - ściśle określone przypadki ubezwłasnowolnienia, w ZGB choroba psychiczna, pijaństwo...