Kasztelan - strona 14

Rodzaje prawa

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2772

komisji Władza ustawodawcza: Sejm (2 izby): Senat (izba senatorska- biskupi, wojewodowie, kasztelanowie...

Bolesław Krzywousty

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2296

, inwestytura dostojników kościelnych także na ziemiach juniorów, mianowanie kasztelanów w grodach ziem juniorów...

Ustroje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1330

)-zastępca księcia, dowódca wojsk Kanclerz-szef kancelarii Skarbnik Kasztelan-szef jednostki terytorialnej...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia Polski
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1855

i kasztelanowie) + biskupi diecezjalni i ministrowie oraz kijowski unicki metropolita (od 1790) = razem 132...