Karta Nauczyciela - strona 4

Prawo wyznaniowe - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Grzegorz Koksanowicz
  • Religia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4228

małżeństwa. Ustawa Karta Nauczyciela normująca status nauczyciela religii a także kwestię nauczania...

Instytucje wychowawcze

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • mgr Tomasz Socha
  • Problemy wychowawcze i opiekuńcze w instytucjach
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2856

opiekuńczo-wychowawczych -Karta Nauczyciela Kadra: 9 pracowników pedagogicznych,  3 pracowników administracji...

Rodzaje emerytur-opracowanie

  • dr Sierocka
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr...