Obowiazki pracownika i pracodawcy - praca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiazki pracownika i pracodawcy - praca - strona 1

Fragment notatki:

Ma 11 stron. Omawia takie zagadnienia jak: pracodawca, pracownik, obowiązki pracodawcy i pracownika, równe traktowanie, zakaz dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy, molestowanie seksualne, prawo do jednakowego wynagrodzenia, obowiązki dotyczące pracowników młodocianych, przestrzeganie przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów „Obowiązki pracodawcy i pracownika” Wrocław 2006 Spis treści
I. Wstęp................................................................................................................ str.3II. Kogo nazywamy pracodawcą?........................................................................ str.4III. Kogo nazywamy pracownikiem?................................................................... str.4IV. Obowiązki pracodawcy.................................................................................. str.5 1. Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji i mobbingu w stosunkach pracy .................................................................................... str.6 2. Molestowanie seksualne ............................................................................. str.6 3.Prawo do jednakowego wynagrodzenia....................................................... str. 7 4.Mobbing.................................................................................. ...................... str.7 5. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.............................................................................................. str.8 V. Obowiązki pracownika..................................................................................... str.9 1.Obowiązki dotyczące pracowników młodocianych..................................... str.92. Odpowiedzialność porządkowa................................................................... str.10 3. Przestrzeganie przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.............................................................................................. str.10Zakończenie..............................................................................................................str.11Bibliografia.............................................................................................................. str.11
I Wstęp: Podstawowym źródłem Prawa Pracy jest Kodeks Pracy - jest to ustawa z 1974 r wielokrotnie nowelizowana.Oprócz Kodeksu Pracy źródłem prawa jest Prawo Pracy ,liczne ustawy , rozporządzenia , zmiany i zarządzenia poszczególnych ministrów oraz Rady Ministrów.Prawo pracy reguluje problematykę dotyczącą nawiązania zamiany rozwiązania stosunku pracy i nadzoru nad jego przestrzeganiem.Stosunek pracy nawiązywany jest między pracodawcą a pracownikiem.Kodeks pracy uważa iż pracownik to osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.Pracodawca może realizować umowy, regulamin lub układ zbiorowy, wprowadzić korzystniejsze dla pracownika rozwiązania i prawa. Trzeba przy tym pamiętać, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

(…)

… społecznego. Art. 101.
Uchylony.
1.Obowiązki dotyczące pracowników młodocianych
Obowiązek dokształcania się - pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracownika na 18 godzin tygodniowo do szkoły.
Szczególna ochrona zdrowia młodocianych - osoba taka podlega 3 badaniom lekarskim
badania wstępne
okresowe badania lekarskie co 6 miesięcy
kontrolne badania lekarskie - jeżeli pracownik był na chorobowym przez 30 dni…
…, ustawy -Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 111, poz. 1194, z późń. zm), obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.
Paweł Ziółkowski „Kodeks Pracy z omówieniem” ,Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004r.str.16
Paweł Ziółkowski „Kodeks Pracy z omówieniem” ,Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004r str. 39
Paweł Ziółkowski „Kodeks Pracy z omówieniem” ,Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004r str. 39
4

… dla pracowników tej służby.
V. Obowiązki pracownika. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA:
§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz