Karta Atlantycka sygnatariusze - strona 5

ONZ

Pobrań: 518
Wyświetleń: 1638

, w celu realizacji postanowień Karty Atlantyckiej. Nazwa „Narody Zjednoczone” została wprowadzona...

Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

, w celu realizacji postanowień Karty Atlantyckiej. Nazwa „Narody Zjednoczone” została wprowadzona...

Wykład - Sankcje w prawie międzynarodowym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756

przestępstwa lub zbrodnie międzynarodowe. - system środków przymusu bezpośredniego w Karcie Narodów...

Instytucje ONZ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2114

ich przestrzegania, np. Komitet Praw Człowieka, Komitet Praw Dziecka. RADA BEZPIECZEŃSTWA ONZ - organ ONZ. Karta...

Interesariusze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2940

……………. ………. ……….. ……….. ……….. 5 2011-03-12 karta odpowiedzialności ……………………………………. (ACCOUNTABILITY SCORECARD) PRACOWNICY wkład...