Karta Atlantycka sygnatariusze

Wykład - Geneza ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 700

ONZ: Karta Atlantycka - 14 VIII 1941 r. przyjęta przez w. Churchilla i F. D. Roosevelta) - określono...

Powstanie wielkiej koalicji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 5341

przez premiera brytyjskiego Churchilla i amerykańskiego prezydenta Roosevelta Karty Atlantyckiej (14 VIII 1941...

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Praw Człowieka podjęta przez państwa - sygnatariuszy karty NZ - Wiedeń 1993 r. Jest to dokument będący...

Wykład - Obszary podbiegunowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

, a także część oceanu Atlantyckiego, Spokojnego i Indyjskiego. Mimo wielu roszczeń terytorialnych odnośnie...

Sojusze wojskowe XXI w

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2177

sporów międzynarodowych (art. 1)  „Zgodnie z tym, co oświadczono w Karcie Narodów Zjednoczonych, Strony...