Karol Irzykowski

Karol Irzykowski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Dorota Pazio
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Karol Irzykowski - WYBÓR PISM KRYTYCZNOLITERACKICH WSTĘP: I. Wiadomości biobibliograficzne KAROL...

AMOR MILCZĄCY- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

- Z przemian w literaturze polskiej 1907 - 1917, Wrocław 1970. 2. Karol Irzykowski - Ocalenie „istoty rzeczy...

Historie maniaków - Roman Jaworski

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Iwona Buczak
  • Literatura współczesna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1099

przechodniów powozu” (określenia Karola Irzykowskiego) - oprócz opisów i porównań, eksponujących brzydotę...

Wstęp do Ludzi bezdomnych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120

i Karol Irzykowski w „Głosie”. Wszyscy wspominający swoje zetknięcia z Żeromskim w pierwszych latach...