Kara dożywotniego pozbawienia wolności - strona 4

Nadzwyczajne złagodzenie kary - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

dożywotniego pozbawienia wolności- co najwyżej 25 lat pozbawienia wolności, - jeśli zagrożona jest karą 25...

Podmiot przestępstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

. Nie może też orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. By taka osoba mogła odpowiadać przed sądem muszą...

Zatracenie skazania i ułaskawienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Grzywna Stawki dziennie od 10 do 360. Stawki kwotowe od 10...

Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 784

w Statucie: kara dożywotniego pozbawienia wolności, kara pozbawienia wolności do lat 30, grzywny, przepadek...

Kara - istota kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

. Odmianami tej kary są kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności. Stosuje...

Encyklopednia prawa, wykład II- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

wolności. Sprawcy który nie ukończył 18 roku życia nie można skazać na karę dożywotniego pozbawienia...

Przedawnienie w prawie karnym - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

kary, to np. odbywana kara dożywotniego pozbawienia wolności ulegałaby przedawnieniu po 35 latach...

Realizowanie i przestrzeganie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3430

kodeks karny z 1997r. wyróżnia: - Kary - dożywotnie pozbawienie wolności, 25 lat więzienia, pozbawienie...

Wykład 2 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 889
Wyświetleń: 1470

. Do kar należą kara pozbawienia wolności, w tym kara dożywotniego pozbawienia wolności, kara ograniczenia...