Kapsyd - strona 4

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Genetyka
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1834

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Wykład - wirusowe RNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

zawierają ok. 30% RNA i 70% białek. Białka tworzą kapsyd zbudowany z 4 różnych polipeptydów oznaczonych...

Bakterie i organizmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Namiotko
 • Różnorodność biologiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

bakteryjne: 1000-9000 KB Wirus helikalny kapsyd – osłonka białkowa, w której jest zamknięty genom zbudowany...

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841

do zapakowania DNA w białkowy kapsyd- zdolności infekcyjne). Infekują bakterie jak fag λ, natomiast DNA replikuj...

Choroby człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

* kwas nukleinowy wirusa zostaje uwolniony z białkowego kapsydu przez enzymy komórki gospodarza * wirus...

Pytania do zaliczenia wraz z odpowiedziami

 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • prof. dr hab. Paulin Moszczyński
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2499

). Kapsyd - element składowy wirionu, będący płaszczem białkowym, wewnątrz którego zawarty jest kwas...

Kod genetyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583

cząsteczkę wirusową zawierającą genom zbudowany z DNA lub RNA upakowany wewnątrz białkowego kapsydu...

Leki przeciwwwirusowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3997

(kapsyd); niektóre wirusy – otoczka lipoproteinowa; • brak metabolicznej maszynerii – używają komórki...

Notatki z wykładu Mikrobiologia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Marianna Tokarczyk
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2261

sferycznym, średnica 120-240 nm, genom zawiera dwuniciowe DNA, kapsyd ze 162 kapsomerów, miedzy kapsy dem...

Wirusologia - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

: Togaviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae i innych, lub też znajdują się one na włókienkach kapsydu...