Kapitał stały banku - strona 328

Projekt dla firmy ExtraNet-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Adam Zamojski
  • Niezawodność i diagnostyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = (gotówka w kasie i na rachunkach bankowych + należności + zapasy) - (zobowiązania...

Rynek kaapitałowy - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ginter Stachyra
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

kapitału z gospodarki danego kraju, pod pojęciem kapitału rozumiemy kapitał pieniężny i przepływy kapitału...

Encyklopedia rachunkowości - S

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

kapitale własnym oraz informację dodatkową. W skład s.s.f. grupy kapitałowej wchodzi również sprawozdanie...

Akcjonariusze - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

akcyjnej, ma z reguły charakter pasywny. Zasadnicze znaczenie ma kapitał wnoszony przez każdego...