Akcjonariusze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcjonariusze - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Akcjonariusze
9Status akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej, podobnie jak uczestników spółki akcyjnej, ma z reguły charakter pasywny. Zasadnicze znaczenie ma kapitał wnoszony przez każdego z nich; akcjonariusze odgrywają w spółce rolę inwestorów. Uprawnienia akcjonariuszy ograniczone są w zasadzie jedynie do współdecydowania o najważniejszych dla spółki sprawach. Co więcej, do ważności uchwał w sprawach wymienionych w ustawie lub statucie (art. 146 k.s.h.). Uprawnienia uchwałodawcze akcjonariusze wykonują w sposób sformalizowany na posiedzeniach jako uczestnicy walnego zgromadzenia. Akcjonariuszom nie przysługuje natomiast prawo indywidualnej kontroli spraw spółki na takich samych zasadach jak komplementariuszom. Nie mają oni zatem prawa osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki, wglądu do ksiąg i dokumentów spółki, nie mogą żądać udostępnienia im sprawozdania finansowego (por. art. 38 § 2 k.s.h.).
Akcjonariusze nie mają ponadto prawa prowadzenia spraw spółki ani jej reprezentowania jako przedstawiciele ustawowi. Zarządzanie spółką stanowi wyłączną domenę komplementariuszy (art. 137 § 1, art. 140 § 1 k.s.h.).
Podstawowym obowiązkiem akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej jest wniesienie wkładów na pokrycie akcji objętych przy powstaniu spółki lub w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto akcjonariusz może zostać zobowiązany w statucie spółki do dokonywania na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 356 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz