Elementy osobowe spółki komandytowo-akcyjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy osobowe spółki komandytowo-akcyjnej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Elementy osobowe spółki komandytowo-akcyjnej
Elementy osobowe w konstrukcji prawnej spółki komandytowo-akcyjnej związane są przede wszystkim ze statusem komplementariuszy. Ponadto elementy o charakterze osobowym dotyczą samej spółki. Komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej mają analogiczny status prawny jak komplementariusze spółki komandytowej, a zatem także jak spółki jawnej (zob. zakres odesłania w art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h.), przy czym różnice w zakresie niektórych praw i obowiązków spowodowane są występowaniem w spółce organów: walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej, którym ustawa lub statut spółki przyznaje wyłączne kompetencje w podejmowaniu określonych decyzji w formie uchwał (art. 146, art. 393 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.), bądź w nadzorowaniu działalności spółki (art. 143 k.s.h.). Komplementariusze mają zatem prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, z wyjątkiem spraw przekazanych na mocy ustawy lub statutu walnemu zgromadzeniu lub radzie nadzorczej (art. 141 k.s.h.), a także prawo jej reprezentowania. Za zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają w sposób nieograniczony, osobiście i solidarnie między sobą oraz ze spółką, zaś wobec wierzycieli spółki - subsydiarnie.
Osoba komplementariusza odgrywa ważną rolę w spółce zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych (zob. jednak art. 148 § 1 pkt 4, art. 149 k.s.h.). Świadczy o tym sposób unormowania pozycji prawnej komplementariusza w stosunku do akcjonariuszy (zob. np. art. 146 k.s.h.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz