Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Reprezentacja spółki komandytowo akcyjnej
9Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje wyłącznie komplementariuszom, którzy z mocy postanowień statutu lub prawomocnego orzeczenia sądowego nie zostali wyłączeni od tego uprawnienia (art. 29-30 w zw. z art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h.). Komplementariusza, któremu statut spółki przyznaje to uprawnienie, można pozbawić prawa reprezentacji jedynie poprzez zmianę statutu. Uchwała walnego zgromadzenia, oprócz większości głosów wymaganych przez ustawę lub statut spółki, do swej ważności wymaga zgody wszystkich komplementariuszy (art. 137 § 2, art. 146 § 2 pkt 8 k.s.h.). Przepisy działu IV tytułu II k.s.h. dotyczące reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej mają charakter bezwzględnie wiążący. Odmienne postanowienia statutu nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich (art. 139 k.s.h.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz