Kapitał ekonomiczny

ZIK - egzamin poprawkowy - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 7210

pomiaru ryzyka stopy procentowej, kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej, cena instrumentu finansowego...

Kapitał - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1512

długookresowe i krótkookresowe. Przez kapitał ekonomiczny (KE) rozumie się kwotę, która wystarczy...

ZIK Jurkowska

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4347

z przedmiotu obejmują również fundusze własne: kapitał księgowy, kapitał ekonomiczny, kapitał regulacyjny...

Polityka personalna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

wprowadzenie poszczególnych stanowisk pracy. III KAPITAŁ EKONOMICZNY I PRAKSEOLOGICZNY - ciągłe uaktualnienia...

Bankowość - pasywa banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2128

KAPITAŁ EKONOMICZNY: ( k. wewnętrzny ) Określona wartość funduszy własnych, która zabezpiecza ( absorbuje...