Kapelan - strona 9

Historia Powszechna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2408

pracowali kapelani w XIII w. zastąpili ich fachowi notariusze, pracujący pod kierunkiem protonotariusza...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 2660

15.04.2012 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - 23.04.1935r. - zamieniła normy wyboru P - 8.07.1935r. uregulowała wybory P System: - zasady skomplikowane - na stanowisko P: Ustępujący P Tzw. Zgromadzenie Elektorów - 80 członków - z osób wskazanych przez Sejm(50) i Senat(25) - z obywateli najgodniejszych...

Adam Mickiewicz - powieść historyczna Konrad Wallenrod

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Motto: „macie bowiem wiedzieć że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem.” N. Machiavelli, Książę Dedykacja: Bonawenturze i Joannie Zalewskim na pamiątkę lata tysiąc osiemset dwudziestego siódme...

Polityka zagraniczna a dyplomacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1344

w poselstwie (Stany Generalne w Holandii): a)na konto państwa: -dyplomata -1 kapelan -1 sekretarz -2...

Eucharystia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

chorym na sposób Wiatyku mają: proboszcz i wikariusze parafialni, kapelani, jak również przełożony...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

Rewolucja październikowa w Rosji 1917  Zamach z inspiracji bolszewików w stanie narastającego kryzysu politycznego i wobec  zbliżających się wyborów do Konstytuanty. 1905 zryw walki z caratem zaistniał w kontekście przegranej wojny rosyjsko-japońskiej 1905 edykt tolerancyjny 25 lutego 1917 pierws...

Spowiednik - prawodawstwo kościoła

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. drhab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

. na dwa dni przed wybuchem inwazją na Polskę!) Penitencjaria Ap. udzieliła odpowiednich uprawnień kapelanom...