Kapelan - strona 2

Święty Stanisław

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

i pracował w kancelarii panującego. Co prawda w tym czasie obowiązki kapelanów sprawowali zwykle cudzoziemcy...

Kronika Galla Anonima - czas powstania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

(kierowana Tylkom do bis. i kanclerza) Zmiana następuje w przedmowie III, która kierowana jest kapelanom...

Studia na KUL-u i nauka -wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Okres wojny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Ziem Zachodnich. Był kapelanem Armii Krajowej, czyli wojskowym, pracował w Laskach w szpitaliku...

Kościół w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

ważnymi obowiązkowymi służbowymi). Kapelani wojskowi mają pełną swobodę stałego kontaktowania...

Historiografia w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

, Martin von Troppau) - herbu Boduła (1215/1220 - 1279 r.), dominikanin, kapelan papieski i penitencjariusz...

Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

. Był kapelanem Innocentego III. Pierwszy z myślicieli średniowiecza, który uważał, że ruch kołowy przysługuje...

Wincenty zwany Kadłubkiem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

II Sprawiedliwego, zapewne był zatrudniony jako kancelista i kapelan nadworny ♦najpierw prepozyt...