Wincenty zwany Kadłubkiem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wincenty zwany Kadłubkiem - strona 1

Fragment notatki:

Wincenty zwany Kadłubkiem (ur. po 1150 lub ok. 1160 według tradycji we wsi Karwów koło Opatowa ,- zm. 8 marca 1223 w Jędrzejowie ) ♦ imie dziejopisarza pojawiło się po raz pierwszy wśród dokumentów opatowskich w 1189r. w formie „magister Vincencius” ♦ przydomek ,,Kadlub" mógł być, jak się przypuszcza imieniem lub przezwiskiem ojca pisarza, nawiązującym do jakiej cechy fizycznej bądź te do wykonywanego zajęcia. Kadłubem nazywano pień a także pień wydrążony lub drewniane naczynie wystrugane z kłody drewna. Przydomek pisarza mógł te pochodzi od miejscowości ­ Kadlub, Kadlubiec, Kadlubek, Kadlubowo, Kadlubowice ­ rozsianych w różnych okolicach kraju.
♦ Długosz przypuszczał iż pisarz był potomkiem średniej rodziny rycerskiej Różyców. Kadłubek był jednak jednym z trzech synów komesa, platyna krakowskiego Stefana.
♦ Pierwsze nauki pobierał w katedralnej szkole krakowskiej pod kierunkiem Amileusza. Wspierał kolegiatę w Kielcach i katedrę w Krakowie . Szczególnie troszczył się o klasztory cysterskie w Jędrzejowie , Sulejowie i Koprzywnicy i bożogrobców w Miechowie , zwiększając ich uposażenie.
♦ Należał do ścisłego otoczenia Kazimierza II Sprawiedliwego , zapewne był zatrudniony jako kancelista i kapelan nadworny ♦najpierw prepozyt kolegiaty pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu , a następnie biskup krakowski w latach 1208 - 1218 , beatyfikowany w 1764 przez papieża Klemensa XIII .
♦W latach 1167 - 1185 studiował nauki wyzwolone i prawo w Paryżu lub Bolonii . Nie ma pewności, czy ukończył swoją naukę tytułem magistra , czy też określenie Mistrz ( łacińskie magister ), towarzyszące jego imieniu jest związane z przypisywaną mu funkcją opiekuna szkoły katedralnej na Wawelu .
♦W 1215 r. był jednym z ojców soborowych na IV Soborze Laterańskim.
♦Był jednym z dwóch (obok Henryka Kietlicza ) przywódców obozu reformatorskiego w polskim Kościele dążącego m.in. do wprowadzenia celibatu i uniezależnienia się Kościoła od władzy świeckiej. Wobec upadku politycznego tego obozu w 1217 zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i rozpoczął życie zakonne. Podziwiał rygoryzm cysterskiej ascezy. Wybrał więc cieszące się wielką sławą opactwo w Jędrzejowie . Drogę z Krakowa do Jędrzejowa przeszedł pieszo. Mnisi jędrzejowscy mieli powitać go około kilometr od klasztoru, o czym przypomina usypany później na tym miejscu Kopiec Spotkania .
♦Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. Kronika polska , które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne źródło historii dziejów Polski tamtego okresu.
♦W murach opactwa jędrzejowskiego spędził ostatnie pięć lat życia i tam też został pochowany. Po śmierci został otoczony czcią cystersów. W 1764 roku Papież ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz