Kancelaria Sejmu - strona 25

Notatki(2) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Pojęcie prawo administracyjne (jako gał pr. publicznego) -to prawo, które egzystuje, po to by zabezpieczać realizacje interesów publicznych oraz po to by zabezpieczyć interesy jednostki, ale zgodnie z interesem prawnych tych podmiotów (uprawnieniami i obowiązkami).Prawo publiczne jest związane z ins...

Prawo - Konstytucja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

i zwalnia pracowników kancelarii Sejmu. W razie potrzeby zastępują go wicemarszałkowie.   2) prezydium Sejmu...

Strategie rozwoju gminy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2835

POLSKA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego WARSZAWA,...

Protokół dyplomatyczny - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Edward Molendowski
  • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3416

Kancelarii Sejmu i Senatu.  Prezes Sądu Najwyższego.  Podsekretarze Stanu.  Ambasadorowie RP...

Testy z finansów

  • dr Franciszek Brakowiecki
  • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2191

preferencyjnych *c) dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych d) wydatki Kancelarii Sejmu 7. Prawo A.Wagnera...

Prawo karne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo karne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1988

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa: a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa ...