John Stewart

Zarządzanie Jakością TQM

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3108

można znaleźć następujące zagadnienia: konkurencyjność, globalizacja, jakość, John Stewart, McKinsey...

Komunikacja synergiczna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

niż na początku. John Stewart wspomina w swojej książce, że nie wiele ludzi doświadcza synergii w swoim życiu...

Burke, Constant, Bernstein, Mill - poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

się „pogodzić” marksizm z neokantyzmem, co w istocie odzierało marksizm z jego rewolucjonizmu John Stewart Mill...

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3094

XIX w. doszło do połączenia doktryn liberalnej i demokratycznej ; do ich zbliżenia. John Stewart Mil...

Filozofia Edukacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab Piotr Kostyło
 • Filozofia edukacji
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4480

jest jednostką autonomiczną, nieuzależnioną od nikogo/niczego 7. John Stewart Mill „O wolności”, XIX w: wolność...

Filozofia I rok

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Piotr Kostyło
 • Filozofia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3080

, powinnością i użytecznością. Pojawiła się w wieku XIX w. w postaci utylitaryzmu. (John Stewart Mill...

Filozofia - wszystkie wykłady UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 9051

Wykłady prowadził dr Jerzy Bukowski lub prof. dr hab. Leszek Kusak. Dokument jest bardzo obszerny i szczegółowy. W niniejszej notatce można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: filozofia, wierzenia religijne, wiedza, ontologia, metafizyka, substancja, wolność, byt rzeczywisty i byt pomyślany. W...

Filozofia- opracowanie wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia
Pobrań: 2702
Wyświetleń: 9772

Zakres tej pracy obejmuje następujące zagadnienia: podział filozofii merytoryczny oraz chronologiczny, epistemologia, teoria poznania, aksjologia, etyka, estetyka, materia, postać Talesa z Miletu, Sokratesa, Demokryta z Abery, Platona, Arystotelesa, zagadnienia formy, cechy bytu ludzkiego, metafizy...