Jezdnia - strona 6

Równoważenie strat - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Marek Kazimierz Buda
  • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

w pojeździe i odbiornik przy krawędzi jezdni lub w sterowniku. Przykładowy zakres przekazywanych informacji...

Nawierzchnia obiektu mostowego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

jezdni drogowych obiektów mostowych powinna być szczelna i składać się co najmniej z dwóch warstw...

Skrzyżowania i ronda - omówienie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Drogi wodne i porty
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2030

skrzyżowania z jezdniami do zawracania. Mini rondo (fot) jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, o średnicy...

Bariery ochronne - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Henryk Zobel
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623

na krawędzi obiektu, a w drugim -pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Bariery mogą być produkowane ze stali...