Jezdnia - strona 5

Opis techniczny - projekt odcinka drogi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Michał Witkowski
 • Budownictwo i inżynieria
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6895

poprzecznych. Przy dobrze przekroju poprzecznego skorzystano z wzorca V-1/2b JEZDNIA odcinki proste- przekrój...

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

w konstrukcji obiektu mostowego, 2) bitumicznych przykryć dylatacyjnych - kształtowanych w nawierzchni jezdni...

Miejsce Obsługi Podróżnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Krystian Pietrzak
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

postojowe (parking), jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza...

Formy organizacji ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

- wydzielenie części jezdni dla pojazdów komunikacji zbiorowej( odcinki międzywęzłowe: współbieżne...

Nawierzchnia mostu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

. Powinna również łatwo odprowadzać wodę z jezdni. W tym celu musi mieć wykształcone odpowiednie spadki poprzeczne...