Jezdnia - strona 15

Infrastruktura transportu drogowego

  • Politechnika Warszawska
  • dr Eugeniusz Kuźmiński
  • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

oporowych stykających się z gruntem, 4) nawierzchnię jezdni i chodników, 5) krawęŜniki oddzielające jezdnię...

Drogi i tory pod żurawie

  • Politechnika Warszawska
  • dr Wojciech Terlikowski
  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

, prze­znaczonych do prowadzenia ruchu ciężkiego. Szczególnie zalecane jako jezdnie dla żurawi kołowych są drogi...

Projekt scalenia gruntów wsi Kończyce- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr inż. Barbara Lech-Turaj
  • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

jednorodzinnych. Sieć dróg jest mało skomplikowana. Główną jezdnię pokrywa nowa nawierzchnia asfaltowa, a stan...