Jednostka społeczna - strona 8

Geografia ekonomiczna (5 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

, infrastruktura, jednostki społeczne, gospodarcze i kulturalne. Organem scalającym jest władza miejska. Elementy...

Socjologia organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

mają swoje źródło w widzeniu przez jednostki społecznej roli swojego miejsca pracy. Japończyk swojej firmie poświęca...

Wizualna tendecja kodowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

. „Jednostka społeczna”. Te terminy są bazą dziesięciu głównych rodzin kodowania, które umożliwiają podjęcie...

Metody pracy socjalnej- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2471

. rewalidacyjne, stosują one pracę rozwojowo-wychowawczą do oddziaływań na jednostki społeczne lub fizycznie...

Instytucje rynkowe - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2604

, przepływ informacji Instytucja rynkowa ukształtowana historycznie to wyspecjalizowana jednostka społeczna...

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

jako jednostka społeczna może domagać się od państwa (społeczeństwa) dostarczenia mu pracy, która byłaby...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Figiel
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2737

odpowiedniej sieci sprzężeń) INRTYTUCJE RYNKOWE – IR IR to wyspecjalizowaną jednostkę społeczna lub gospodarcza...

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2177

gospodarczej * ani rząd, ani żadna grupa czy jednostka społeczna, nie powinny w żaden sposób zakłócać wolności...

Teoria wychowania

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Gara
 • Teoria wychowania
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 7182

- uwarunkowania indywidualne jak i społeczne, `psycho'- predyspozycje jednostki, `społeczne'- uwarunkowania świata...

Geografia ekonomiczna cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

, infrastruktura, jednostki społeczne, gospodarcze i kulturalne. Organem scalającym jest władza miejska. Elementy...